Denna site använder cookies. Genom att använda denna site accepterar du detta. Läs mer om cookies och varför vi använder detta här. Tillåt cookies →

Meny

Kalender

Eskilstuna Friidrott bygger OCR-Hinderbana i Torshälla

Obstacle Course Racing (OCR) eller hinderbanelöpning är en väldigt populär aktivitet just nu och denna form av träning passar till dem som vill ha en sportgren som har inslag av crossfit och löpning. OCR är en växande sport såväl internationellt som i Sverige och många nya banor har byggts under de senaste åren. För närvarande finns dock ingen bana i Sörmland. Unikt med banan i Torshälla är att den blir Sveriges första permanenta med hinder för såväl vuxna som barn.

 OCR2

 

Eskilstuna Friidrott som under ett de senaste två åren tränat och tävlat i grenen och förfogar idag över Sveriges bästa OCR-löpare såväl individuellt som i lag anlägger nu en bana i Krusgårdsparken i Torshälla.

Satsningen har möjliggjorts med stöd av bl.a Torshälla Stads nämnd, RF/Sörmlandsidrotten, Kommunen upplåter mark och föreningen   förvaltar hinderbanan.

Krusgårdsparken utvecklas nu till en aktivitets-, mötes- och fritidsplats för alla åldrar. I parken finns utegym, multisportplan, beachhandbollsplan, äventyrslekplats, arrangemangsyta med sitt- och grillplatser etc. samt närhet till fina promenadstråk. Parken blir en naturlig mötes- och aktivitetsplats över generationsgränserna med besökare från såväl Torshälla som Eskilstuna. En OCR-bana kompletterar det befintliga utbudet i parken och tilltalar en bred målgrupp.

Genom OCR-banan kan föreningen möjliggöra såväl organiserade som spontana aktiviteter på alla nivåer. Målet är att erbjuda ett komplement till traditionella sporter i syfte att locka fler barn, unga, vuxna och äldre att aktivera sig fysiskt för ökad hälsa. Målgruppen är kvinnor och män, såväl icke-aktiva, nybörjare, motionärer och tävlingsaktiva, personer som tränar för sin hälsa eller som vill ha en kul aktivitet. Ingen särskild utrustning krävs för den som utövar.

Föreningen bygger en bana där alla hinder är i två höjder, en lägre höjd för barn och en högre för vuxna. Kunniga instruktörer kommer att finnas på plats regelbundet för att ge utövarna råd och hjälp att utvecklas på den nivå de själva önskar samt för att skapa en levande och aktiv anläggning.

En OCR-bana bidrar till Torshällas utveckling och breddar utbudet av fritidsaktiviteter för barn, unga och vuxna i Torshälla och i Eskilstuna kommun. Banan kompletterar övrigt fritids- och aktivitetsutbud i Krusgårdsparken och bidrar till att skapa en levande och aktiv mötesplats i Torshälla. Banan erbjuder besöksaktiviteter som kan locka nya besökare till Torshälla från Eskilstuna och regionen. OCR-banan innebär att en ny förening etablerar sig i Torshälla och bidrar till att stärka och bredda det befintliga föreningslivet .

 

OCR3

 

Hinderbanan beräknas kunna tas i bruk under sommaren 2019.

All forskning visar att den totala mängden regelbunden fysisk aktivitet minskar hos vår befolkning samtidigt som många vuxna är mer fysiskt aktiva på sin fritid. Detta kompenserar dock inte nedgången. Uppföljningar av statens stöd till idrotten har under de senaste åren visat att aktivitetsnivån i barn- och ungdomsidrotten är nedåtgående. Kartläggningar av det statliga lokala aktivitetsstödet visar att antalet bidragsberättigade deltagare och träningstillfällen har sjunkit sedan 2008 i en omfattning som inte kan förklaras med hänvisning till variationer i barn-och ungdomspopulationen. Minskning har framförallt skett bland äldre ungdomar och den är större bland flickor än pojkar.

En väg i att möta nedgången i organiserade idrotten är att skapa platser för spontanidrott. Platser som inspirerar flickor och pojkar till fysisk aktivitet och rörelse i vardagen.

 

 

Sponsorer och samarbetspartners

Eskilstuna Friidrott
Copyright © Eskilstuna Friidrott 2024 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB Copyright © Eskilstuna Friidrott 2024
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB

Sök