Hoppa till sidans innehåll

Årsmötesprotokoll 2009


ESKILSTUNA FRIIDROTTSFÖRENING

 

Årsmöte den 2009-03-26 kl 18.30

Plats: Träffpunkten, Lagrådsgatan 2,  Eskilstuna.

 

Närvarande: Enlig separat lista.

 

Mötet öppnades av ordföranden Bengt Olof Eskilsson

 

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och lämnade en kort redogörelse över ett i många avseenden framgångsrikt verksamhetsår.

Han framförde också ett tack till de föreningsmedlemmar och företag som på olika sätt sponsrat verksamheten med såväl gåvor som ekonomiska bidrag.

 

1.               Fastställdes röstlängden för mötet.

                  765 medlemmar har betalt medlemsavgift för 2008.

 

 

2.               Till ordförande för dagens möte valdes Bengt Olof Eskilsson. Till sekreterare för mötet valdes Agneta Lundqvist.

 

3.               Till  justeringsman och tillika rösträknare valdes Folke Andersson.

 

4.               Frågan om mötet var utlyst på rätt sätt besvarades med ja.

 

5.               Föredragningslistan fastställdes.

 

6.               Styrelsens verksamhetsberättelse samt förvaltningsberättelse föredrogs och godkändes efter några små justeringar.

 

7.               Revisorernas berättelse föredrogs.

 

8.               Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för tidigare verksamhetsår.

 

9.               Medlemsavgiften för år 2010 fastställdes till oförändrade 50 kronor för enskild medlem oavsett ålder. Högsta avgiften för medlemmar från samma familj kan högst bli 300 kronor.

    

10.             Mötet fastställde den av styrelsen föreslagna verksamhetsplanen samt budget för 2009.

 

11.             Antog mötet en jämställdhetsplan för föreningen.

 

12.             Val av styrelseledamöter för 2009:

 

a.               Till föreningens ordförande valdes Bengt Olof Eskilsson

 

b.               Till ledamöter på två år valdes Agneta Lundqvist och Viggo Hansen

                 till ledamot på ett år valdes Ulf Hallgren.

                 Övriga i styrelsen är Folke Andersson och Ruaa Majid.

                 Naji Mohsin är ajungerad till styrelsen.

 

c.               Till revisorer valdes Pontus Järleskog samt Ahmed Sadd.

 

d.               Till valberedning för en tid av ett år valdes Firat Nemrud (sammankallande),  Torbjörn Fridell och Lena Tovseth.

 

13.             Ordföranden Bengt Olof Eskilsson tackade mötesdeltagarna för visat intresse och för förtroendet att få leda förenings verksamhet under innevarande år.

 

 

 

Mötesekreterare:

                           Agneta Lundqvist

 

 

Mötesordförande:                                         

                           Bengt Olof Eskilsson

 

 

Justerare:      

                           Folke Andersson                          

Uppdaterad: 30 MAR 2009 10:25 Skribent: Folke Andersson

Postadress:
Eskilstuna FI - Friidrott
Eskilsson, Ärsta Sörgård
63353 Eskilstuna

Kontakt:
Tel: 0723322718
E-post: This is a mailto link

Se all info

Sparbanksstiftelsen Rekarne 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   volvo_fb

  Sverige pa fotter - Eskilstuna Friidrott

 munktell-traning-halsa

Atea

Front - Eskilstuna

 

Folktandvården Sörmland

ÄC-konsult AB

Vilsta Sporthotell i Eskilstuna

PEAB

 Sigillet AB

 victoriapark

 

Klara Fastigheter